دوره جامع شلوار تخصصی
 • آموزش گام به گام
 • ارائه گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای
 • اساتید مجرب
 • گروه رفع اشکال
 • پشتیبانی نامحدود آموزشی

سرفصل های پکیج تخصصی شلوار:

 1. آموزش اندازه گیری شلوار

 2. فرمول های رسم شلوار

 3. رفع ایرادات اندامی شلوار (شکم برجسته .باسن برجسته.پاهای پرانتزی .پاهای ضربدری)

 4. الگ.سازی شلوار کلاسیک

 5. الگوسازی انواع شلوار پیله دار

 6. برش شلوار

 7. کش کاری فاق شلوار

 8. دوخت زیپ شلوار نقاب جدا و سرخود

 9. پروگیری شلوار

 10. دوخت پاکتی دمپای شلوار ۲ مدل

 11. الگو و برش و دوخت شلوار راحتی

 12. دوخت کمر به روش های :کلاسیک .  کش ماسوره . کش بدون لیفه . کش دوزی با لیفه سرخود .کش دوزی با لیفه جدا

 13. آموزش انواع جیب های :فیلتو یکطرفه . شلوار جین .پهلو شلوار

 14. آموزش اورال یا سرهمی

 15. آموزش شلوار پیش بندی

 16. آم.زش شلوار فانتزی شماره ۱

 17. آموزش شلوار سنبادی (فانتزی ۲)

 18. آموزش شلوارهای فاق بلند (فانتزی ۳)

 19. آموزش شلوار فانتزی شماره ۴

 20. آموزش لگ

   Clicky