پکیج مجازی نازک دوز
 • شامل ۲ ترم دامن ها و بالاتنه ها
 • آموزش مرحله به مرحله
 • ارائه گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای
 • اساتید مجرب
 • گروه رفع اشکال
 • پشتیبانی نامحدود آموزشی

سرفصل های دوره مجازی ترم ۱:

 1. اصول اندازه گیری دامن
 2. رسم الگوی اساس دامن با متد مولر پیشرفته
 3. آموزش اصلاحات اندامی روی الگو (باسن برجسته .شکم برجسته.پهلوهای برجسته) طبق جدیدترین اصول روز دنیا)
 4. رسم الگو دامن برای اندام ساعت شنی
 5. دامن خمره ای
 6. دامن های فون
 7. آموزش دو مدل جیب(جیب آلمانی و جیب داخل درز)
 8. دامنهای نیم کلوش . تمام کلوش .کله قندی
 9. دامن شلواری و دامن شلواری پیله دار
 10. دامنهای پیله دار(پیلی دوقلو . پیلی یکطرفه)
 11. دامنهای ترک (۶ ترک و ۸ ترک و شانل )
 12. دامنهای برش دار (قرینه .غیر قرینه با برش حلزونی)
 13. دامنهای لنگی .لنگی دراپه و لاله ای
 14. دامن پلیسه

برش و دوخت:

 1. توضیحات کار با چرخ صنعتی و خانگی
 2. دوخت کامل دامن خمره ای با آستر کشی به روش قلفتی
 3. راستاگیری و انتقال الگو روی پارچه
 4. آموزش دوخت پنس ها به روش مزونی
 5. آموزش جادکمه و دوخت زیپ با چرخ صنعتی و خانگی
 6. روش پرو گیری و برطرف کردن انواع کیس ها در لباس
 7. روش دوخت نوار گرن در دامن ها
 8. کاربرد و استفاده از نوار لقی گیر در دامن ها
 9. آسترکشی چاک پشت دامن
 10. آموزش دوخت کمری به ۵ مدل (کمری کلاسیک .سه جاف کمر. کمرکش.کمر پهن و کمر گره ای)
 11. دوخت دامن فون جلو دکمه  دار با جیب آلمانی
 12. روش های پاک دوزی دامن
 13. برش و دوخت دامن های کلوش
 14. برش و دوخت کامل دامن شلواری پیله دار
 15. برش و دوخت دامن لنگی
 16. برش و دوخت دامن لاله ای و لنگی دراپه به صورت آستر کشی
 17. برش و دوخت دامن پلیسه با کمر پهن

سرفصل های دوره مجازی ترم ۲:

 1. اصول اندازه گیری در متد مولر پیشرفته
 2. رسم الگو اساس بالاتنه و اصول رسم پنس ها
 3. رسم الگو اساس آستین .نحوه جا انداختن آستین . روش اتو کردن آستین
 4. رفع اصلاحات اندامی گودی کمر . باسن وپهلوی برجسته
 5. نحوه رسم پنس برای اندام ساعت شنی

یقه ها :

 1. انواع یقه های مسطح (گرد .هفت .خشتی. دلبری .قایقی)
 2. مردانه پایه دار
 3. شکاری
 4. انگلیسی
 5. آرشال -آمریکایی
 6. کراواتی
 7. یقه فرنچ
 8. یقه های دراپه ۳مدل (ریزش کم . ریزش متوسط . ریزش زیاد)
 9. انواع انتقال پنس (انتقال پنس به زیر سینه .انتقال پنس به سرشانه .انتقال پنس به وسط سینه .انتقال پنس به یقه و انتقال پنس به پهلو )
 10. انواع برش عصایی و صاف و فیانگو

دوخت ها :

 1. دوخت شومیز با یقه مردانه و آستین شومیز با مچ
 2. دوخت شومیز با برش حلزونی و آستین مچ کش دار
 3. دوخت کت با برش فیانگو جیبدار و یقه انگلیسی
 4. دوخت بلوز با انتقال پنس به زیر سینه و آستین پفی
 5. دوخت سارافون با یقه آرشال .آمریکایی و برش صاف
 6. دوخت پیراهن ساحلی (روش دوخت کش ماسوره )
 7. دوخت پیراهن ترک با یقه دلبری
 8. دوخت شومیز با یقه کراواتی و آستین اسپانیایی
 9. دوخت شومیز با یقه فرنچی
 10. دوخت انواع مچ(پاکتی .مچ کشدار. مچ شومیز. .مچ پهن با دکمه . بندبنک )
 11. آستر دوبل
 12. سجاف بلیطی
 13. آستین دراپه

آموزش سجاف کشی حرفه ای در لباس :

 1. سجاف سرخود و جدا
 2. قاپک جدا و سرخود
 3. کاربرد نوار لقی گیر در سجاف لباس

   Clicky